Bão ‘Heaven and Hell’ tới đây!!💎

Đây là fanfiction 12 chòm sao đầu tay của ta. Nó đang làm mưa (mưa lâm râm) làm gió (gió hiu hiu) trên Wattpad. Phần giới thiệu nè: ‘Bạn có tin vào thiên sứ, hay ác quỷ? Bạn có tin là những sinh vật như vậy đều tồn tại và sống chung với con người, ngày…